T.ex. W6423 eller 399490


Apparatkoden är ett 6-siffrigt nummer som finns på enhetens namnskylt eller i garantikortet.