Diskmaskiner

 

Allmänt – Nytt från 1 mars 2021:

Energimärkningen hjälper dig som konsument att minska din påverkan på miljön (och spara pengar) genom att välja produkter som förbrukar mindre energi.

Märkningen uppmuntrar också tillverkare att utveckla och investera i mer energieffektiv produktdesign.

De nya kraven på energimärkning kommer förhoppningsvis att leda till en ökad försäljning av energieffektiva produkter och är därför ett bra sätt att börja uppfylla EU:s mål om en 20-procentig minskning av energianvändningen.

Med hjälp av energimärkningen graderas en produkts energianvändning på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv.

Den nya skalan ersätter den tidigare skalan, som innehöll klasser som A +, A ++ och A +++.

Det är nu betydligt svårare att nå toppklassningen jämfört med tidigare A +++-markeringar.

Från och med den 1 mars 2021 gäller de nya klassifikationerna av diskmaskiner.

Energieffektivitetsklassen för diskmaskiner kommer även fortsättningsvis att baseras på Eco*-programmet.

Den standardiserade testbelastningen har anpassats i linje med det faktiska användarbeteendet, inklusive fler objekt som plastservis och grytor som realistiskt återspeglar modernt konsumentbeteende.

Torkeffektiviteten har tagits bort från dekalen och ersatts med en specifikation för programtid, baserad på Eco-programmet*.

Diskmaskinens energimärkning baseras framöver på 100 rengöringscykler i stället för årlig förbrukning (baserat på 280 cykler) som tidigare var fallet.

En QR-kod kommer också att införas som ger direkt tillgång till mer information om produkten i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling).

Där kan du enkelt hitta och jämföra energimärkta produkter.

 


Det nya energimärket:

1. Produktens QR-kod ger direkt åtkomst till din specifika modells information i den europeiska EPREL-databasen. Symbolen är en QR-kod (rutnätsmönster).

2. Produktens energieffektivitetsklass. Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A-G, där A är mest energieffektivt och G minst.

3. Produktens energianvändning i kWh/100 rengöringscykler, med Eco-programmet*.

4. Produktkapacitet i antal kuvert med Eco-programmet*. Mängden utrymme i maskinen per tvättcykel anges i antalet platser. Ett kuvert består av en förutbestämd uppsättning tallrikar, glas, bestick och serveringsfat. Symbolen för kapacitet är en bild på glas och tallrikar.

5. Produktens vattenförbrukning i liter per cykel med Eco-programmet* valt. Symbolen är en kran.

6. Produktens programtid i timmar och minuter med Eco-programmet*. Symbolen är en klocka med en pil.

7. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A) bullerklass. Buller i dB (A). Ju högre siffra, desto mer buller genererar maskinen. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att en skillnad på sex decibel upplevs som en fördubbling av ljudet. Den nya dekalen innehåller också en klassificering av det uppmätta ljudvärdet från A till D. Symbolen är en högtalare med ljudvågor.

Utöver detta måste även ett visst minimikrav för rengöringsprestanda och torkprestanda uppnås. Detta visas inte på energimärkningsdekalen men finns i produktinformationsbladen.


Det gamla energimärket:

1. Produktens energieffektivitetsklass.

2. Produktens energianvändning i kWh/år. Energianvändning per år för 280 tvättcykler.

3. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A). Symbolen är en högtalare med ljudvågor.

4. Produktens kapacitet i antal kuvert med Eco-programmet*. Symbolen för kapacitet är en bild på bestick, glas och tallrikar.

5. Produktens torkningseffektivitetsklass visas på en skala från A till G, där A betyder den torraste disken. Symbolen visar en tallrik med värmespolar.

6. Produktens vattenförbrukning i liter/år. vattenförbrukning per år för 280 tvättcykler. Symbolen är en kran.


Frågor och svar:

Vad är eco-programmet?

Eco-programmet är ett särskilt miljövänligt program som är det effektivaste när det gäller energi- och vattenförbrukning. Det är detta program som används vid testning av effektivitet, torkning och andra värden som du kan hitta på energidekalen.

Vilken typ av disk har vi i våra testdiskmaskiner?

Den belastning som vi, andra diskmaskinstillverkare och externa testinstitut måste använda när vi testar diskmaskinernas förmåga att exempelvis ta bort olika typer av smuts har nu ändrats. Detta för att bättre återspegla vad konsumenterna faktiskt har i sina diskmaskiner. Bland annat har plastservis och grytor nu inkluderats.

Vad är en QR-kod?

En QR-kod (Quick Response) är ett rutnätsmönster som du skannar med din telefon eller surfplatta och som innehåller viss information. Olika QR-koder innehåller olika slags information. Exempelvis tekniska data, verifiering av ett ID eller en länk till en webbplats. Om du skannar QR-koden på energidekalen kommer du till informationen för din specifika modell i EU:s EPREL-produktdatabas.

Hur ser energieffektivitetsklass-skalan ut?

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A-G, där A är mest energieffektiv och G minst. Nedan kan du se hur den nya skalan ser ut jämfört med den gamla.

Hur beräknar vi energianvändning?

Energianvändning mäts i kWh/rengöringscykel med det miljöprogram som valts, varifrån energianvändningen för 100 rengöringscykler beräknas. En rengöringscykel är densamma som 1 disk.

Vad menas med kapacitet?

En diskmaskins kapacitet anges i antalet kuvert. Ett kuvert består av en förutbestämd uppsättning tallrikar, glas, bestick, grytor och serveringsfat etc. Våra mätningar testas på maskiner som har en kapacitet på mellan 13–17 kuvert, beroende på maskinens storlek och specifikationerna för dess korgar.

Vad betyder vattenförbrukning?

Vattenförbrukning är den mängd vatten som en diskmaskin använder under en cykel med Eco-programmet.

Vad menas med programtid?

Produktens programtid mäts i timmar och minuter med Eco-programmet*. Tiden räknas från diskcykelns början till när torkcykeln är över.

Hur anges ljudnivån?

Maskinens ljudnivå mäts i decibel. På energidekalen är detta märkt med bokstäverna A–C, där A är den lägsta ljudnivån och C den högsta. Motsvarande värden är:

A: 38 dB(A) eller lägre

B: 39–44 dB(A)

C: 45–51 dB(A) eller högre

Ljudnivån är ett medelvärde för ljudet under en hel diskcykel.

Skalan för decibel är logaritmisk, vilket innebär att en skillnad på sex decibel upplevs som en fördubbling av volymen.